Blogg

Oroväckande, frustrerande och obegripligt

Oroväckande, frustrerande och obegripligt är tre ord som definierar Socialstyrelsens uttalande i BTs artikel 19/6; ”Antingen gör vi ingenting – eller så hjälper vi jihadisterna”. Oförståelse, ovilja och okunskap är däremot tre ord som definierar den naiva ledning som styr landet, regioner, kommuner.

Oförståelse inför problemet och grunden till det. Ovilja att hantera situationen med, som engelsmännen säger, en järnhand i silkesvantar. Okunskap när man får information och alternativ till sig men inte reagerar och agerar på det.

Socialstyrelsen och styrande politiker frågar sig hur ”vanliga” människor plötsligt radikaliseras. Svaret finns i institutionaliseringen av extremistiska värderingar i det svenska samhället (se bland annat islamiska skolan) tillsammans med en aktiv kampanj om ”avsaknaden” av svenska värderingar och kultur.
Hur löser vi då detta problem som Socialstyrelsen förvirrat försöker lösa? Svaret på frågan är inte att naivt fortsätta tidigare arbete. Denna ändlösa och påstridiga metod kan närmast jämställas med Einsteins citat – ”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig annat resultat”. Det är helt enkelt tid för en annan metod, en annan lösning och ett annat styre.

Först måste vi kartlägga var och hur vanliga människor blir radikaliserade, när vi har kunskap om detta på ett säkert sätt kan vi påbörja arbetet med att avprogrammera de ungdomar som är på väg in i ett sammanhang där extremism råder och få in dom på rätt spår igen.

För det andra måste vi få kontroll på de organisationer som bedriver denna verksamhet och lagföre de individer som styr dessa organisationer.

För det tredje måste den svenska skolan få de resurser som den behöver för att kunna bedriva sådan verksamhet som krävs för att våra barn och ungdomar kan gå ut i livet med kunskap och framtidstro.

Ovannämnda förslag är en bråkdel av den linje samt politik vi driver – och vi garanterar att den ger resultat. Vi tror att individen och dennes möjligheter vilar på en stärkt svensk identitet som tillsammans med fungerande samhällsinsatser utgör vår framtid. För att nå denna framtid krävs ett nytt styre.