Blogg

Det allt mer hårda debattklimatet

Det allt mer hårda debattklimatet verkar ge en del vatten på sin kvarn att sätta sig över andra.
Senaste exemplet på det är Roger Olssons (S) debattartikel i Borås Tidning den 1/10, där han på ett för mig osmakligt sätt försöker att förminska Ann-Charlotte Blomqvist (SD) genom att använda sig av härskartekniker.
Han skriver, citat” Jag tänker inte beröra fru Blomqvists påståenden om Svenska kyrkans flyktingarbete eller om vårt engagemang i Israel/Palestina-frågan eftersom fru Blomqvists blottar en djup okunnighet i dessa frågor.” slut citat.
Roger Olsson skriver alltså en artikel som ett svar på Ann-Charlottes artikel men tänker inte svara på det hon skriver utan menar att han på något sätt står över med sina ”briljanta” kunskaper i ämnet.
Vi får förmoda att han följer den av statsminister Stefan Löfven inslagna vägen att inte våga möta en Sverigedemokrat i sakfrågor.
Roger Olsson gör sig till och med till talesman för världens kristna, vilket är en stor uppgift som han inte har mandat för.
Han skriver, citat” Denna tes är gemensam för den världsvida kyrkan eftersom den bär tanken om allas lika värde inom sig.” slut citat.
Vidare skriver Roger Olsson, citat” När fru Blomqvist hävdar att hon sätter kristna barn, kvinnor och män framför övriga fem miljarder människor på denna jord så är det inte bara antihumanistiskt och främlingsfientligt” slut citat.
Vad syftar Roger Olsson på?
Anser han att vi skall prioritera ner människor för att dom är kristna och förföljda, eller skall vi betrakta alla människors lika så som vi Sverigedemokrater gör.
Så här skrev Ann-Charlotte, citat” Om Roger Olsson (S) hade följt med i debatten kring kyrkovalet så borde han veta att Sverigedemokraterna varken vill stänga kyrkor eller undanta någon från hjälp, men vi vill prioritera kristna som är förföljda både i Sverige och utomlands. Är detta att vara främlingsfientlig och antihumanistisk?” slut citat.
I slutet på sin artikel skriver Roger Olsson att han tycker att det är sorgligt att Ann-Charlotte Blomqvist röstats in i kyrkomötet och skall representera Svenska kyrkan.
Menar Roger Olsson att Jakobs brevet 2:8 ”du ska älska ditt nästa som dig själv, då gör du rätt.
Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd och lagen stämplar er som överträdare” inte gäller?
Jag hoppa att det stundande valen kommer att innehålla sakpolitik utan dessa tråkiga påhopp, som jag menar att Roger Olsson gör sig skyldig till.