Blogg

Borås är en vacker stad

Borås är en vacker stad med ett flertal grönområden i centrala staden. Viskan flyter stilla, men under ytan finns ett annat Borås. Å ena sidan vanliga hederliga Boråsare, som tyvärr inte vågar, eller i varje fall rör sig med otrygghet efter mörkrets inbrott och å andra sidan kriminella element som begränsar den fria rörigheten i vår stad. Vi läser dagligen om skjutningar, våldtäkter, rån, misshandel och inbrott som sker i vår stad.

Vid senaste sammanträde med Sociala omsorgsnämnden, fattades ett beslut att flytta ett boende från Hässleholmen på grund av att ca50 % av bostäderna är outhyrda. Att lägenheterna förblir outhyrda beror, enligt tjänstemännen, på den otrygghetssituation som både boende och personal upplever. Som exempel försök till inbrott, stenkastning genom fönster och allmänt hotfulla situationer.

Sociala omsorgsnämnden fattade ett klokt beslut; nämligen att flytta boendet för denna sårbara grupp människor till annan plats i Borås, där de boende kan uppleva en större trygghet. Samtidigt frigörs ett antal lägenheter på Hässleholmen som kan ställas till allmännyttans förfogande. Det är ju en lång kö av människor som söker bostad.

Men är det en sådan här stad vi vill ha? En stad som innebär otrygghet för våra invånare? Självfallet inte. Det finns ett alternativ, glöm inte det!