Blogg

Är det kanske är dags att säga stopp och ta en paus

Är det kanske är dags att säga stopp och ta en paus från nyanländas etablering i Borås?

Läser i arbetslivsnämndens handlingar 2017-09-18 att man vill införa hyresgaranti för nyanlända och att delegera till ansvarig tjänsteman att besluta om hyresgaranti för nyanlända.
Vad är då en hyresgaranti?
Hyresgarantin är ett borgensåtagande som betyder att kommunen åtar sig att gå in
som en extra ekonomisk säkerhet för hyresvärden, så att en nyanländ ändå kan få ett
eget hyreskontrakt utan säker inkomstkälla.
Övriga kommuninvånare har inte den möjligheten att få kommunen som borgenär.
Här bör man se över hur det ser ut för tex. unga vuxna som fortfarande bor hos sina föräldrar.
Då kön till det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder är 4 till 5 år så sitter denna grupp i en rävsax, hur det ser ut på den privata marknaden är svårare att bedöma men den är förmodligen liknande.
Det finns andra grupper av kommuninvånare som har en besvärlig situation på bostadsmarknaden, en sådan grupp är tex. hemlösa. En del av dessa individer har problem av olika variation men inte alla.
För den grupp som har en beroende problematik har vi ett program inom kommunen ”Program mot hemlöshet” som med ett antal olika åtgärder försöker lösa den gruppens bostads problematik.
Men en stor grupp kommuninvånare löser sitt boende med att bo i andrahand/tredjehand, eller hos vänner för att sedan flytta runt eller tillfälligt flytta hem till sina föräldrar och har en svår boende situation.
En fråga som dyker upp hos mig är har dessa samma möjligheter till att få kommunen som borgenär?
Man läser i pressen att vissa kommuner köper bostadsrätter till skyhöga priser.
Är detta rätt?
Varför godkänner de övriga politiska partierna denna strukturella diskriminering mot övriga samhällsgrupper.

Det är val snart, valfläsket ligger och steker och det börjar lukta bränt
Det finns ett alternativ i svensk politik glöm inte det