Blogg

En reflektion och tillbakablick på senaste fullmäktigemötet

En reflektion och tillbakablick på senaste fullmäktigemötet. En intressant debatt kring grundskolans problem där vi la ett för slag att öka resurserna med 30 miljoner då vi inser att för få ordning på skolan i Borås...LÄS MER

Kommunalråd och vår syn på den saken

Vår syn på saken. Borås har för närvarande fem heltidsarvoderade kommunalråd. Det är ett ganska normalt antal för en kommun av Borås storlek, men Sundsvalls kommun som är obetydligt mindre har faktiskt bara ett kommunalråd och...LÄS MER

SD höll sitt löfte

Efter som vi inte från vårt parti kan bemöta Anna Svalander på insändarsidan då debatt reglerna är sådana. Så vi fortsätter debatten här. Vi höll det som sades i Fristad genom vår budget om det är...LÄS MER

Borås är en vacker stad

Borås är en vacker stad med ett flertal grönområden i centrala staden. Viskan flyter stilla, men under ytan finns ett annat Borås. Å ena sidan vanliga hederliga Boråsare, som tyvärr inte vågar, eller i varje fall...LÄS MER

Det allt mer hårda debattklimatet

Det allt mer hårda debattklimatet verkar ge en del vatten på sin kvarn att sätta sig över andra. Senaste exemplet på det är Roger Olssons (S) debattartikel i Borås Tidning den 1/10, där han på ett...LÄS MER

En undran

Jag har en undran till övriga politiker Det har gått några dagar sen oroligheterna i Göteborg. En fråga man kan ställa sig är vem gjorde vad? På ena sidan demonstrerade National Socialisterna i NMR, oklart vad...LÄS MER

Är det kanske är dags att säga stopp och ta en paus

Är det kanske är dags att säga stopp och ta en paus från nyanländas etablering i Borås? Läser i arbetslivsnämndens handlingar 2017-09-18 att man vill införa hyresgaranti för nyanlända och att delegera till ansvarig tjänsteman att...LÄS MER

Elever med autism har också drömmar

Elever med autism har också drömmar Barn och ungdomar med autism (AST) har svårigheter inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. En del har mycket stora svårigheter på grund av sin funktionsnedsättning och behöver...LÄS MER

Vi skall bli ännu vassare

Vi skall bli ännu vassare lyder rubriken i Bt 4 augusti 2017. Vi är många som undrar hur Borås Stad skall bli vassare? Menar man att Borås Stad har varit slö tidigare eller menar man att...LÄS MER

En intressant morgon

Alliansen kallar till presskonferens och meddelar att man har för avsikt att begära misstroendevotum mot tre ministrar. Men det fattas en minister i detta, statsministern. Vi följer detta med spänning, kommer alliansen att våga löpa linan...LÄS MER
  • 1
  • 2